Kundvillkor

Kundvillkor

Genom att bläddra vår webbplats godkänner du våra användarvillkor

Du använder webbplatsen på egen risk. Användning av vårt innehåll sker på egen risk och risk och att du kommer vara ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som resultat från användning av vårt innehåll. Du förstår att vår hemsida inte är ansvarig för direkta eller indirekta skador.

Inget av innehållet presenteras på vår webbplats är värd på våra servrar.

Vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser länkade eller nämns på vår hemsida.

Du får inte spegla eller ladda upp våra innehåll var som helst. Du kan bara använda den för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte bakåtkompilera eller dekompilera någon av vårt innehåll på något sätt. Innehållet tillhandahålls för utbildningsändamål bara.

Det finns inga garantier för innehållet på vår webbplats. Alla dina åtgärder utförs på egen risk.

Våra användarskapat innehåll skapas för icke-kommersiella och ideella utbildningsändamål.

Du får inte använda vårt innehåll på officiella servrar för att kränka deras användarvillkor. Du tar fullt ansvar genom att göra så.

Du får inte använda någon av den här webbplatsens innehåll utan medgivande från administratören. Om du använder vår webbplats innehåll utan administratör samtycke, du blir betalningsskyldig för eventuella skador som orsakats av användning av det.

Alla inlämnade gäst post eller arbete blir vårt rättsliga. Du kommer att förlora alla rättigheter till artikeln. Vi har rätt att efter inlägget på något sätt utan anmälan.

Den här bloggen skapades för utbildningsändamål bara.
Det finns ingen fil som spolas på servern och vi har absolut ingen kontroll på dem..
Alla varumärken är copyright tillhör respektive ägare.

Ändra villkoren för användning

Admin förbehåller sig rätten att efter innehållet i denna policy när som helst, gottfinnande.